Orvosi tanulmányok az Amerikai Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban az orvosdoktori végzettség megszerzése sok éves, több oktatási szinten átívelő tanulási folyamat eredménye.

Az ehhez vezető út első lépése a középiskolát követő, Bachelor’s fokozatot adó, négy éves alapképzés (undergraduate college) elvégzése. Az undergraduate tanulmányok még nem jelentenek orvosi jellegű képzést, de bizonyos tárgyakban a hallgatónak célszerű erős alapokat szereznie. A intézmény kínálhat orvosi előkészítő képzést, ún. premed curriculum-ot, ami segíthet eleget tenni annak a felvételi követelménynek, hogy az elvégzett kurzusok között megfelelő arányban legyen biológia, fizika, szerves- és szervetlen kémia, matematika, társadalom- és humántudományok.

Az ezt követő, ugyancsak négy éves orvosi egyetemre, medical school-ba küldött felvételi anyag fontos elemei a következők:

 • milyen tárgyakat és milyen átlageredménnyel (GPA) tanult a hallgató,
 • s hogyan teljesített a felvételi vizsgán (MCAT). A felvételi vizsga, a Medical College Admission Test – MCAT négy részből álló, számítógépes, feleletválasztós teszt. A vizsgára az Association of American Medical Colleges (AAMC) honlapján keresztül lehet jelentkezni: www.aamc.org/students/mcat/start.htm
  Részei:

  • Verbal Reasoning,
  • Physical Sciences,
  • Writing Sample,
  • Biological Sciences.
 • A fentiek mellett nagy súlya van az ajánlóleveleknek,
 • a gyógyító és rehabilitációs környezetben szerzett tapasztalatoknak,
 • az önkéntes munkának,
 • a tanulmányokon kívüli tevékenységnek (extracurricural activities),
 • a vezetői képességeknek (leadership role)
 • és a jelöltnek az interjú során megmutatkozó egész személyiségének.

A medical school elvégzésével a hallgató megkapja az M.D. – Doctor of Medicine szakmai fokozatot, s ezzel befejezte az undergraduate medical tanulmányait.

A következő lépés, a mesterképzés (graduate medical education) készíti fel az orvosokat – a rezidensi (residency) programon keresztül – egy szakterület gyakorlására. Ez az a szint, ahol a magyarországi orvostudományi egyetemeken orvosdoktori diplomát szerzett hallgatók bekapcsolódhatnak az amerikai felsőoktatásba.

A rezidensként kórházi gyakorlatban való részvétel feltétele az, hogy a jelölt előzetesen megszerezze az Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) tanúsítványát (Standard ECFMG Certificate). Ennek követelményei:

 • A jelöltnek olyan egyetemen kell végeznie, amely a végzés évében szerepel a FAIMER International Medical Education Directory (IMED) adatbázisában.
 • A jelöltnek diplomája hitelesített másolatával és fordításával kell bizonyítania, hogy orvosi tanulmányait befejezte.
 • A jelöltnek rendelkeznie kell olyan dokumentumokkal, amelyek igazolják, hogy abban az országban, ahol az orvosi tanulmányait végezte, jogosult praktizálni.
 • Az ECFMG visszaigazolást kap a jelölt egyetemétől a dokumentumok hitelességét illetően.
 • Le kell tennie a következő vizsgákat:
  • United States Medical Licensing Examination (USMLE) Step 1 és Step 2
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • A USMLE részei:

  • Step 1 (basic medical science), 336 kérdés, 8 óra tesztidő: anatomy, behavioral sciences, biochemistry, microbiology, pathology, pharmacology, physiology, interdisciplinary topics
  • Step 2 CK (Clinical Knowledge), 352 kérdés, 9 óra tesztidő: internal medicine, obstetrics and gynecology, pediatrics, preventive medicine, psychiatry, surgery, other areas
  • Step 2 CS (Clinical Skills), 12 beteg, szimulált klinikai környezet, kb. 8 óra tesztidő: Integrated Clinical Encounter (ICE), Communication and Interpersonal Skills (CIS), Spoken English Proficiency (SEP)

  A Standard ECFMG Certificate birtokában lehet letenni a harmadik szakmai vizsgát:

  • Step 3: 480 feleletválasztós kérdés, kb. 9 számítógépes eset-szimuláció: Clinical Encounter Frame és Physician Task

  Jelentkezés a vizsgákra:

  • Step 1, Step 2 CK és CS: Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG)
  • Step 3 információ: Federation of State Medical Boards (FSMB)

  Az ECFMG Certificate megszerzése ill. a Step 3 után lehet jelentkezni a National Residency Matching Program-ra. Az NRMP csak adminisztrálja a programot, a jelölteknek közvetlenül a kórházigazgatókkal kell felvenniük a kapcsolatot és párhuzamosan regisztráltatniuk magukat a programban.

  Információ a residency programokról (American Medical Association – AMA):

  • Graduate Medical Education Directory (nyomtatott adattár)
  • FREIDA Online

  A program folyamán szerzi meg a jelölt a szakképesítését. A végső engedély elnyeréséhez abban az államban is eleget kell tennie a speciális (pl. vizsga-) kívánalmaknak, amelyben praktizálni szeretne (Federation of State Medical Boards – FSMB).

  Ha a magyar, orvosdoktori diplomával rendelkező hallgató nem mint orvos, hanem mint kutató akar az Egyesült Államokban továbbtanulni, vagyis nem akar részt venni a betegellátásban, akkor nem szükséges megszereznie az ECFMG Certificate-et. Graduate Master’s (esetleg közvetlenül PhD) programra jelentkezhet, melyeknek felvételi vizsgái a Graduate Record Examinations (GRE) és a TOEFL.